menu
Word Lid
Verzet tegen verstedelijkingsplannen: Vlaams Belang vreest bevolkingstoename van 3000 mensen in Beersel

Klaas Slootmans: "Verschil met Brussel zal nog kleiner worden"

Vlaams Belang-Beersel voerde zaterdag actie tegen de plannen van de gemeente en de provincie Vlaams-Brabant om de bouwlagen in de dorpscentra te verhogen. “Deze plannen zorgen ervoor dat het verschil tussen Brussel en Beersel nóg kleiner wordt", klinkt het bij de Vlaams-nationale partij, die meteen ook oproept om massaal bezwaarschiften in te dienen.

Het gewestplan dat intussen dateert van 1976 beperkt het aantal bouwlagen in Beersel tot twee plus een dak. Het nieuwe Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Kernafbakeningen Zennevallei’ dat groen licht kreeg van het gemeentebestuur (Lijst Burgemeester, N-VA, Open VLD) wil die beperking echter opheffen. Onder de noemer van een ‘verhoging van het ruimtelijk rendement’ zal er - als de plannen worden uitgevoerd - in de kernen van Beersel één verdiep hoger gebouwd mogen worden.

Volgens Vlaams Belang-gemeenteraadslid Klaas Slootmans werken deze plannen de verstedelijking van de gemeente verder in de hand. “Beersel kampt vandaag met een bevolkingsdichtheid die dubbel zo hoog ligt dan het Vlaams gemiddelde en hoger dan zes van de dertien centrumsteden. Dit uitvoeringsplan zal dat cijfer verder doen pieken”, klinkt het.

Forse bevolkingstoename

Uit berekeningen die de partij door een studiebureau liet uitvoeren, blijkt dat de plannen het bevolkingsaantal met meer dan 3.000 personen zal doen stijgen. “Een voorzichtige schatting”, zegt Slootmans, want we gaan uit van één bijkomende bouwlaag per bebouwd perceel. We houden nog geen rekening met gebouwen die vandaag maar een bouwlaag tellen zoals bungalows, waar dus twee of meer bijkomende appartementen zullen kunnen worden gecreëerd. Ook wordt geen rekening gehouden met nog te bebouwen percelen.” Voor de berekeningen van het aantal personen baseert de partij zich op de gemiddelde gezinsgroottes van Statbel.

Deze bevolkingstoeloop zal naast verstedelijking ook zorgen voor mobiliteits-en capaciteitsproblemen. “Beersel kampt vandaag al met acute capaciteitsproblemen in de kinderopvang, het onderwijs en de ouderenzorg. Een dergelijke bevolkingsstijging zal die tekorten verder doen oplopen en de situatie onbeheersbaar maken.”

Woordbreuk

De partij verwijt Lijst Burgemeester en N-VA woordbreuk. “N-VA trok in 2018 naar de kiezer met de slogan ‘Meer dorp, minder stad’. Nu ze aan de knoppen zitten, voeren ze echter een beleid dat onze dorpen verder verstedelijkt waardoor het verschil met Brussel steeds kleiner wordt. Wij willen niet het nieuwe Anderlecht aan de Zenne worden.”

Bezwaarschrift

In een poging om de plannen tegen te houden, roept de partij inwoners van de Zennegemeente op om tijdens het lopende openbaar onderzoek (dat op 15 maart 2024 afloopt) massaal bezwaarschriften in te dienen. De partij heeft hiervoor een ontwerp ter beschikking dat vrij raadpleegbaar is op hun lokale partijwebsite https://beersel.vlaamsbelang.org

Bijlagen:

  • Foto protestactie
  • ontwerp bezwaarschrift

Klaas Slootmans

Vlaams parlementslid


Meer info: 0479 76 37 51

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF