menu
Word Lid
Vlaams Belang lanceert verkiezingsprogramma: “meer Vlaanderen, meer koopkracht en minder immigratie”

Vandaag lanceerde het Vlaams Belang in het ICC in Gent zijn programma voor de verkiezingen van 9 juni. De lijsttrekkers voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen lichtten elk een onderdeel van het programma toe. Centraal in het programma: meer Vlaanderen, meer koopkracht en minder immigratie. “We bieden de Vlamingen vandaag een uniek programma aan dat een echt alternatief biedt”, zegt voorzitter Tom Van Grieken.We bieden antwoorden en oplossingen voor de 21e eeuw: los van oude denkkaders en oude partijen. Er is maar één strategische stem voor wie een radicale ommezwaai wil en dat is een stem voor het Vlaams Belang.”

De partij zet stevig in op het terugdringen van immigratie. “Anderen zwijgen er liever over, maar wij durven de problemen benoemen én reiken oplossingen aan”, zegt Kamerfractieleider Barbara Pas. Het Vlaams Belang pleit voor een “fundamentele paradigmashift”. Asielzoekers moeten per definitie in eigen regio worden opgevangen en wie illegaal Europa (probeert) binnen te komen, kan nooit nog verblijfsrecht krijgen. Een actieve opsporing van illegalen door de invoering van de wet op woonstbetredingen moet een efficiënt terugkeerbeleid mogelijk maken.

De partij verwerpt arbeidsmigratie als ‘oplossing’ voor tekorten op de arbeidsmarkt. “Arbeidsmigratie maakt deel uit van het probleem”, aldus Pas. “Maar liefst 44,2 procent van de niet-EU-vreemdelingen op ons grondgebied werkt niet, het is tijd dat we hen activeren in plaats van nieuwe arbeidsmigranten aan te trekken.”

Werken weer doen lonen en rechtvaardige pensioenen

Het Vlaams Belang pleit voor een drastische verlaging van de lasten op arbeid. “We betalen torenhoge belastingen, maar krijgen daar disproportioneel weinig voor terug”, is de vaststelling. Het Vlaams Belang wil daarom de belastingvrije som optrekken naar het niveau van het leefloon. Ook de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid wil de partij afschaffen. Bovendien moet het tarief van de tweede belastingschijf van de inkomensbelasting dalen van 40 naar 30 procent. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat iemand met een mediaan maandloon 230 euro netto per maand extra overhoudt.

De partij wil ook een grondige pensioenhervorming. Geleidelijk moet er een eengemaakt pensioenstelsel ingevoerd worden, op basis van gewerkte uren en niet op basis van leeftijd, met een minimumpensioen van 1.800 euro.

Toekomst in eigen handen nemen

“België bestuurt tegen de belangen van de Vlamingen in”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. “Het is een moeras waar geen verandering van beleid mogelijk is. We moeten Vlaanderen bevrijden als we de Vlamingen het rechtse en Vlaamse beleid willen geven waar ze al jaren voor stemmen, maar nooit kregen. Als er na de verkiezingen een momentum is om dat eindelijk te verwezenlijken, mogen we die historische kans niet laten glippen. Het Vlaams Belang wil daarom Vlaanderen besturen en ondertussen onderhandelen over een ordelijke opdeling van België. Dat is in het belang van zowel Vlaanderen als Wallonië.”

Vlaanderen weer van ons

“Vlaanderen weer van ons, dat betekent: meer Vlaanderen, meer koopkracht en minder immigratie”, vat voorzitter Tom Van Grieken het programma van het Vlaams Belang samen. “De oude opdeling tussen links en rechts bestaat niet meer. Vandaag is het nationalisten versus globalisten. En die globalisten, dat zijn feitelijk al die andere partijen en politieke belangengroepen. Enkel wij willen meer democratie en meer soevereiniteit. Enkel het Vlaams Belang wil de macht teruggeven aan wie het behoort: aan het volk!”
De voorzitter bood ook een antwoord op de vraag of het Vlaams Belang klaar is voor bestuursdeelname. “Drie vragen worden ons vaak voor de voeten geworpen”, klonk het. “Willen we besturen, kunnen we besturen en zullen we besturen? Het Vlaams Belang wil besturen, we hebben een krachtig programma om Vlaanderen weer op de rails te zetten. Het Vlaams Belang kan besturen, onze politieke kaders zijn nog nooit zo sterk geweest als nu, met toppers uit zowel de bedrijfs- als de academische wereld. Maar of het Vlaams Belang zal besturen, dat is de cruciale vraag die enkel de kiezer kan beantwoorden. Met een massale stem op het Vlaams Belang, kunnen we zorgen voor echte verandering en een programma dat resoluut staat voor een Vlaanderen dat weer van ons is.”

Fré Pas
Persmedewerker Vlaams Belang

Bijlagen:

  1. PM1.jpeg
  2. PM2.jpeg
  3. PM3.jpeg
  4. PM4.jpeg

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF